OTOLOJİ NÖROTOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

DERNEK BAŞKANI
Levent N. Özlüoğlu
DERNEK YÖNETİM KURULU
Onur Çelik

Evren Hızal

Cem Uzun

O. Nuri Özgirgin

Özgür Sürmelioğlu

Alper Özdilek

İsa Kaya

Mehmet Çelik

KONGRE DÜZENLEME KURULU

KONGRE BAŞKANLARI
Levent N. Özlüoğlu , 10. Ulusal Otoloji Nörotoloji Kongresi.

Armağan İncesulu, 12. Koklear Implantasyon ve Odyoloji Kongresi.
BİLİMSEL SEKRETER
Bülent Satar
BİLİMSEL DEĞERLENDİRME KOMİTESİ
Ahmet Ataş

Armağan İncesulu

Bülent Satar

Evren Hızal