Değerli Meslektaşlarımız,

12. Koklear İmplantasyon ve Odyoloji Kongresi; 10. Ulusal Otoloji Nörotoloji Kongresi ile birlikte 4-6 Mayıs 2023 tarihlerinde Bodrum’da gerçekleştirilecektir.

Elektrik akımının beyinde anlamlı ses oluşturmasının keşfedilmesi ile başlayan koklear implantasyon, yüzyılın keşfi olarak adlandırılabilir. Geçmişte etkin bir tedavisi olmayan ileri/çok ileri işitme kaybının kaderini değiştiren bu teknolojideki gelişimler baş döndürücüdür. Ülkemizde 90’lı yıllarda başlayan koklear implant uygulamalarındaki sonuçlar çok başarılı olup, ülkemizde yapılan bilimsel çalışmaların dünya literatürüne katkısı tartışmasızdır. Bu kongrede değerli bilim insanlarının ve sektörün katkıları ile genişleyen endikasyon ve uygulamalar, koklear implant teknolojisindeki yenilikler, koklear implantasyon öncesi ve sonrası süreç, ülkemizde yaşanan sorunları farklı oturumlar ile tartışmayı, bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmayı amaçlıyoruz.

Çok geniş bir perspektifte birlikte çalışan Otoloji ve Odyoloji bilim alanları bu kongrede de birlikteliğini sürdürecektir. Güncel gelişmeler ve uygulamaları kurs, panel, yuvarlak masa ve serbest bildiriler ile ortak platformlarda paylaşmayı ve kongremiz sonunda zengin bilimsel kazanım sağlamayı planlıyoruz.

Bilimsel içeriği yanında sosyal açıdan zengin olmasını planladığımız kongremizde görüşmek dileğiyle, saygı ve sevgilerimizi sunarız

Prof. Dr. Armağan İncesulu                  Prof. Dr. Ahmet Ataş
Kongre Başkanı                                      Odyoloji Başkanı