Değerli Meslektaşlarımız,

Otoloji Nörotoloji Derneği 10. Kongresi bu yıl 4 - 6 Mayıs 2023 tarihlerinde Bodrum La Blanche Otel Kongre Merkezi’nde yapılacak. Pandemi etkilerinin tüm dünyada belirgin olarak hissedildiği bir dönemde, tüm güçlüklere rağmen, toplantı organizasyonunda görev alan ve katılım gösteren meslektaşlarımızın büyük çabaları ile önce sanal ortamda, geçtiğimiz yıl ise yüz yüze olarak, bilimsel düzeyi yüksek kongrelerimizi başarı ile gerçekleştirmiştik. Ülkemizde otoloji ve nörotoloji alanlarında yürütülen bilimsel çalışmaların ve bunların sonucu olarak üretilen bilimsel yayınların, nicelik ve nitelik açısından yıllar içindeki gelişimini hep birlikte, sevinçle izliyoruz. Bilgi birikiminin, deneyimlerin, alanla ilgili güncel gelişmelerin paylaşıldığı bilimsel toplantıların da bu gelişime katkısı olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki toplantıda da, otoloji, nörotoloji ve ilişkili alanlarda çalışan bilim insanlarının katılımlarıyla, paneller, konferanslar, yuvarlak masa tartışmaları, kurslar, bildiri sunumları gibi farklı oturumlardan oluşan yoğun bir bilimsel program bizleri bekliyor. Gerek bilimsel gerekse sosyal açıdan hatırlanacak bir kongrede, pandeminin tüm olumsuz etkilerini geride bırakmış olarak sizlerle yüz yüze buluşmak ümidiyle saygı, sevgi ve iyilik dileklerimizi sunarız.

Prof. Dr. Levent Naci Özlüoğlu                             Prof. Dr. Bülent Satar
Başkan - Otoloji Nörotoloji Derneği                     Bilimsel Sekreter - 10. Otoloji Nörotoloji Kongresi
Başkan - 10. Otoloji Nörotoloji Kongresi