Bildiri Özet Gönderimi

Sözlü, poster ve video bildiri özetleri 7 Nisan 2023 tarihine kadar sistem üzerinden gönderilmelidir.
Bu tarih uzatılmayacaktır.
E-posta, faks veya posta yoluyla gönderilen özetler kabul edilmeyecektir.
Gönderilen tüm bildiri özetleri, bilimsel kurulu tarafından incelenecek ve kabul edilen sözlü / poster sunumları 18 Nisan 2023 tarihinde sistem üzerinden duyurulacaktır.

Tüm özetler Türkçe olarak gönderilmelidir.
Bir katılımcı yalnızca bir sözlü sunum yapabilecektir.
Kabul edilmiş tüm bildirilerde, bildiriyi sunacak hekimin kongreye kayıt yaptırmış olması gereklidir. Toplantı kaydı için lütfen elektronik kayıt bölümünü ziyaret ediniz.
Kayıt yaptırmayan bildiri sunum sahiplerinin toplantı bilimsel programında yer almasına izin verilmeyecek, elektronik program ve bildiri özet kitabında bildirileri yer almayacaktır.


Bildiri özet gönderimi için lütfen aşağıdaki logoyu tıklayınız.

ya da http://abstract.icon-mng.com/onoder2023/login/index adresini ziyaret ediniz.
Detaylı tüm bilgiler sistemde verilmektedir.
Yardıma ihtiyaç duymanız halinde lütfen otoloji@serenas.com.tr adresine e-posta gönderiniz.