OTOLOJİ - NÖROOTOLOJİ
AKUT OTİTİS MEDİA ve TEDAVİSİ
EFFÜZYONLU OTİTİS MEDİA ve TEDAVİSİ
KRONİK OTİTİS MEDİA ve CERRAHİ TEDAVİSİ
OTOSKLEROZ TEŞHİS ve TEDAVİSİ
MENİERE HASTALIĞI ve TEDAVİSİ
VESTİBÜLER MİGREN
BENİGN PAROKSİSMAL POZİSYONEL VERTİGO
TEMPORAL KEMİK RADYOLOJİSİ
PERİFERİK FASİYAL PARALİZİ
OTOİMMÜNİTE KÖKENLİ İÇ KULAK HASTALIKLARI
VESTİBÜLER SCHWANNOMA
GLOMUS JUGULOTİMPANİKUM
İLETİM TİPİ İŞİTME KAYIPLARI ve AURAL ATREZİDE TEDAVİ SEÇENEKLERİ
SENSÖRİNÖRAL İŞİTME KAYIPLARINDA YENİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ
KEMİĞE İMPLANTE İŞİTME CİHAZLARI
KOKLEAR İMPLANTASYON
BEYİNSAPI İMPLANTI
KULAK CERRAHİSİNDE KOMPLİKASYONLAR


ODYOLOJİ
PEDİATRİK KOKLEAR İMPLANT
GERİATRİ KOKLEAR İMPLANT
VESTİBULER REHABİLİTASYONDA TEKNOLOJİ KULLANIMI
ORTA KULAK PATOLOJİLERİNDE ODYOLOJİK DEĞERLENDİRME
TELE ODYOLOJİ: UZAKTAN İŞİTME CİHAZI VE KOKLEAR İMPLANT FİTTİNG’İ
KBB - ODYOLOJİ EĞİTİMİNDE İŞBİRLİĞİ
ORTA KULAK İMPLANTLARI
İŞİTME SİSTEMİNİN ELEKTROFİZYOLOJİK ÖLÇÜMLERİ
İŞİTSEL İMPLANTLARDA ELEKTROFİZYOLOJİK ÖLÇÜMLER
GÜRÜLTÜDE KONUŞMA TESTLERİNİN ÖNEMİ